Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Kosmetické studio Beauty Cow IČ: 03883256, se sídlem Staňkova 324/29, Ponava, 602 00 Brno, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává osobní údaje návštěvníků webových stránek https://beautycow.cz.

 

Dovolujeme si Vás informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu, jakým způsobem je využíváme a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

V případě, že si rezervujete termín prostřednictvím rezervačního formuláře či nám odešlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete: jméno a příjmení, e-mail, telefon a případně další údaje obsažené v textu zprávy. 

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat za účelem provedení rezervace, případně za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz či požadavek, vytvoření nabídky služeb a jednání o takové nabídce. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy o poskytnutí služeb. Následně jsou uchovávány některé osobní údaje z důvodu plnění našich zákonných povinností (zejména dle účetních předpisů).

V ostatních případech budeme osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně po dobu 2 let od jejich poskytnutí, pokud nebude následovně dán jiný právní důvod pro jejich zpracování.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů provádíme my v pozici správce. Osobní údaje pro nás v rámci poskytování služeb mohou zpracovávat i zpracovatelé (např. marketingoví specialisté), kteří jsou vůči nám smluvně zavázáni chránit Vaše osobní údaje a zpracovávat je pouze v souladu s výše uvedenými účely.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely výše uvedené, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a podrobnosti o jejich zpracování (za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, odkud jsme osobní údaje získali apod.),

- vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat,

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@beautycow.cz. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu.